Västra Torsås Enskilda Vägar

Till vänster avgående ordförande Nils-Gunnar Skoglund.
I mitten ny ordförande Nils-Göran Ragnarsson.
Till höger Bengt Svensson vise ordförande.

Bästa Västra Torsås Enskilda väg ägare

Nils-Gunnar Skoglund har anhållit att få lämna sitt uppdrag som ordförande av hälsoskäl

Med anledning av detta har det hållits ett extra årsmöte för att välja ny ordförande den 22 nov. Nils-Gunnar lämnar över den 1 dec. 2023 till den nya ordföranden.

Nils-Göran Ragnarsson, Kull (bostad i Växjö) valdes till ny ordförande från den 1 dec. 2023 att leda arbetet i Arbetsutskott. Nils-Göran har deltagit i AU som suppleant under 2023 och till hans ersättare som suppleant valdes Mattias Turesson.

Bengt Svensson som är vice ordf. sedan tidigare kommer att bli den som man kontaktar när det gäller underhåll på våra enskilda vägar. Anledningen till denna förändring är att ordförande inte bor på heltid i Västra Torsås, Nils-Göran Ragnarsson kommer att hålla i AU möte o pappershantering samt vara teknisk expert med anledning av hans tidigare arbetsuppdrag ang. vägar.

Nils-Gunnar Skoglund kommer under några månader att hjälpa AU med återstart av vägföreningarna.
Det kommer mera information senare om hur detta är tänkt att ske.

Detta gäller från den 1 december 2023

Adress, mobilnummer och e-postadress till dom ni ska kontakta: När det gäller underhållet av enskilda vägarna skall ni kontakta
vice ordf. Bengt Svensson,
Ekesgård på mobilnr. 072 729 17 02,
e-postadress v.t.enskilda.vagar@gmail.com

Andra frågeställningar kontakta,
ordförande Nils-Göran Ragnarsson, Kull (bostad i Växjö)
på mobilnr: 070 317 55 09,
e-postadress: ordf@gmail.com

Krisgrupp, startskott studiecirkel

Den 14/11 gick startskottet för studiecirkeln för vårt nystartade team för krisberedskap. Nästa träff är den 28/11. Så roligt att så många vill vara med och hjälpa till för att skapa en bättre beredskap i Västra Torsås.

Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till kris@vastratorsas.se

Kallelse till extra årsmötet med Västra Torsås Enskilda vägarKallelse till extra årsmötet med anledning att ordförande har anhållit att få lämna sitt uppdrag för Västra Torsås Enskilda vägar, VTEV av privat skäl.                

Datum: Onsdagen den 22 november 2023
Tid: 19.00
lats: Hynnenäs Bygdegård

——————————————————————————————————
PROGRAM
Ordförande har ordet
xtra årsmöte enligt nedanstående ärende
Val av ny ordförande för VTEV
Nyval av en suppleant
Fika
Naturskyddsföreningen presentera ”Blomrika vägkanter”
——————————————————————————————————–

O.B.S.

Vi önskar att Ni anmäler Er som kommer till extra årsmötet, så alla får fika, senast den 19 november. Tack!

Det kan du göra på mobilnummer 076 855 70 18, SMS eller på e-postadress: vt.enskilda.vagar@gmail.com.

—————————————————–———————————————-

Dagordning med alla ärenden som kommer att behandlas på extra årsmötet   kan Ni se på vår hemsida:  www.vastratorsasenskildavagar.com   efter den 5 november 2023

Dagordning kan också laddas ner på denna länk Dagordning

 Dagordningen finns utskriven på papper där extra årsmötet hålles.

Västra Torsås den 1 november 2023Arbetsutskottet/VTEV

Utbildning för Västra Torsås Krisgrupp

Sockenrådet startar nu upp en Krisgrupp och kommer att erbjuda en gratis Beredskapsutbildning för den som är intresserad av att vara med i Krisgruppen.

Krisgruppen kommer att få en FRG- (Frivillig räddning grupp) utbildning från Civilförsvarsförbundet med HLR-utbildning och kommer att kallas in vid händelse av kris. Det kan vara allt från stormar, saknade människor, brand, vattenbrist, terrorattentat, krig med mera. Efter avslutad utbildning kommer Krisgruppens första uppgift vara att rusta upp Bygdegården så att den bättre kan fungera som en samlingspunkt i händelse av Kris.

Vill du också vara med att bidra till en bättre beredskap och kunna hjälpa till vid händelse av kris?

Studiecirkeln hålls vid fyra tillfällen.

  • 14 november 19-21
  • 28 november 19-21
  • 23 januari 19-21
  • 13 februari 19-21

För frågor ring Therese Stjärnkrans på 073-837 05 05. Anmäl ditt intresse till kris@vastratorsas.se
Studiecirkeln hålls i samarbete med Vuxenskolan

Inbjudan till Sockenrådsmöte om
Krisberedskap

Tid: Onsdagen den 1/11 kl. 19.00-21:00
Var: Bygdegården i Hynnenäs
Föreläsare: Stefan Ottosson ny Beredskaps- och säkerhetstrateg Alvesta
kommun samt information om kommande studiecirkel om Krisberedskapsgrupp

Program:
• Stefan berättar om hur Alvesta kommuns krisberedskap ser ut, tankar om
civilförsvar, livsmedelsförsörjning och hur vi på landsbygden kan samverka
vid en kris.
• Enklare förtäring
• Frågor till Stefan
• Sockenrådet berättar om den nystartade Krisberedskapsgruppen som
kommer att hålla en studiecirkel under vintern

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast
söndag den 29/10
till Therese Stjärnkrans Mobil 073-8370505/
therese@vastratorsas.se

P.S. Dela gärna denna inbjudan med andra Västra Torsåsbor. D.S.

Alla Västra Torsåsbor hälsas välkomna

Med vänliga hälsningar
Therese Stjärnkrans