Årsmöte Västra Torsås Frivilliga Räddningsvärn INSTÄLLT

INSTÄLLT återkommer med nytt datum

Västra Torsås Frivilliga Räddningsvärn
VTFR

Kallelse
Å R S M Ö T E
Tisdagen den 24 mars 2020 kl 19.00
Plats: Hynnenäs Bygdegård

Program

  • Värends Räddningstjänstförbund informerar om sina olika verksamheter
  • Vi bjuder på fika
  • Årsmötesförhandlingar

Anmälan senast 20 mars till:
Bengt Svensson: ekesgard@hotmail.com Telefon: 072-729 17 02
Anita Andersson: anita.horgemo@telia.com Telefon: 070-615 80 46

Välkomna!
Styrelsen

Volontärer till krishanteringsgrupp i Västra Torsås sökes

Sockenrådet har identifierat behovet av samverkan kring krishantering i Västra Torsås. Förra året uppstod det vattenbrist och inte allt för länge sedan kom stormen Gudrun, men hur står vi rustade att hjälpa oss själva vid en kommande kris. Dessa tankar har lyfts med både Räddningsvärnet. LRF lokalavdelning, Hynnenäs Byggnadsförening, Hela Sverige ska leva, Vuxenskolan och utbildare för FRG (Frivilliga Räddnings Gruppen).

Vi kommer nu få möjligheten att få samma utbildning som de som går FRG-utbildningen (cirka 3 tillfällen) i krishantering gratis där MSB kommer att täcka kostnader för lärare och lokalhyra. Om man sedan vill ansluta sig till FRG där kommunen är huvudman så är ni välkomna att kontakta Per Gustafsson Beredskaps- och säkerhetstrateg på Alvesta Kommun men syftet med vår utbildning är att samla våra ideella krafter lokalt. Vid en liknande kris som vid Gudrun så kommer det ta tid innan kommunen hinner fram med sina resurser och fram till dess behöver vi på bästa sätt klara oss själva.

Utbildningen är ett första steg, andra steget är att se över vårt behov av lokaler som kan fungera som sambandscentraler, materialbehov, kommunikation, första hjälpen och annan utrustning. Tanken är sedan att vi eller någon förening ska kunna söka stöd för inköp av material. Vi behöver också diskutera fram arbetssätt över hur vi ska hantera en eventuell kris.

Vi söker därför efter volontären som är intresserade av att vara delaktiga i en ideell krishanteringsgrupp, gärna spridda över vår socken för att snabbt kunna nå så många som möjligt. Anmäl ditt intresse till oss på styrelsen@vastratorsas.se

Har du frågor, tips eller idéer kring detta är du förstås välkommen att höra av dig till oss. 

MVh

Therese

Spännande sportlovsaktiviteter!

Här nedan hittar ni information om vad som händer i Alvesta kommun under sportlovsveckan. Mer detaljer hittar ni på kommunens hemsida här. Aktiviteterna är riktade till barn och ungdomar från förskolan till klass 9.

Här är något av allt det som händer.
Fredag 14/2
– Olika aktiviteter på fritidsgårdarna! Öppet i Alvesta, Moheda, Vislanda och Grimslöv.
För åk. 6-9
– Vislanda skol-if kör en 5-kamp
För dig mellan 6-17 år
Måndag 17/2
– Spela i band. För åk. 5.17 & 18 februari kl. 09:00 – 16:00
För anmälan och frågor kontakta jon.stavert@alvesta.se
– Idrottsfritids i Moheda för ÅK F-1 kl.10:00 – 11:30 för ÅK 2-4 kl.12:30 – 14:00
Plats: Moheda idrottshall
Tisdag 18/2
– WILD KIDS för ÅK F-6 kl. 09:00 – 15:00
(tiderna kan komma att ändras). Aktiviteten är kostnadsfri för medlemmar i Vislanda skol-if. Det går att bli medlem på plats för 20 kr
Plats: Vislanda Sporthall
Kontakt: rebecca.lundberg@alvesta.se
Anmälan: Alvesta.se/sportlov
Onsdag 19/2
– Shoppingresa till Ullared. För ÅK 6-9 kl. 08:00 – 21:00
Få en inblick i fenomenet från tv-programmet ”Ullared”. Kontakt och frågor: alvesta.fritidsgardar@alvesta.se
Anmälan: Alvesta.se/sportlov
OBS! Vårdnadshavare godkänner anmälan via sitt bank-id.
Avresa från Vislanda, Alvesta och Moheda.

Med önskan om ett riktigt roligt och händelserikt lov!

Välbesökt Sockenrådsmöte på temat krisberedskap

På onsdagen den 5:e februari var det ett välbesökt Sockenrådsmöte i Hynnenäs bygdegård. Denna gången var det Rolf Wimhed som representant för Civilförsvaret som var kvällens talare. Inbjudna var även Skatelövs sockenbor och det var roligt att så många från de båda socknarna kunde komma denna kväll. Rolf är en del av det arbete kring krisberedskap som Sockenrådet arbetar med just nu. Sockenrådet vill se över möjligheterna att skapa en krisberedskapsgrupp som kan vara beredda om en kris uppstår. Ordförande Therese berättade om Sockenrådets tankar och att man gärna ser ett samarbete med Skatelövs socken då båda socknarna ligger längst ifrån kommunens centralort. Sockenrådet via Therese hälsade att de som är intresserade av att vara med i en blivande krisgrupp får gärna anmäla sitt intresse till Therese. Rolf från civilförsvaret berättade om hur krisberedskap fungerar i landet, via länsstyrelsen och ned på kommunnivå. Rolf berättade om egna erfarenheter och delade med sig av många tips kring vad som kan vara bra att ha hemma vid olika kriser. Allt från tankar kring hur man får rent vatten, hur man kan hålla värmen som både människa och i våra hus, laga mat, vad som är bra och ha med sig i bilen när man är ute och kör etc.
Therese informerade även om att Sockenrådet kommer att bjuda in till en medborgardialog under hösten och att inbjudningar till kommunpolitikerna kommer gå ut under våren. På stämman i april kommer Sockenrådet att presentera lite mer om arbetet med medborgardialogen och våra tankar. Vi tar gärna emot förslag på ämnen som ni vill ta upp på dialogen med politikerna.

Sist men inte minst vill vi påminna om att vi vill få in nomineringar till årets Västra Torsåsbo.

Hälsningar

Styrelsen Sockenrådet