Föreningsstämma Västra Torsås Fiber


Medlemmarna i

Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening
kallas till
ordinarie föreningsstämma
den 13 mars 2024 kl. 19:00
Bygdegården Hynnenäs

  • Förhandlingar enligt gällande stadgar
  • Aktuell information om planerad utbyggnad samt om förberedelser för att avveckla föreningen. Bl.a. överlåtelse av fibernäten.
  • Enkel förtäring