Årsstämma. Hynnenäs Byggnadsförening

Årsstämma

Hynnenäs
Byggnadsförrening

Måndag 27 mars
Klockan 19.00
i
Hynnenäs
Bygdegård

VÄLKOMNA

Hynnenäs Byggnadsförrening