Västra Torsås älgskötselområde

Kallelse till samrådsmöte och årsmöte.
Markägare, jägare och jakträttsinnehavare inom

Västra Torsås älgskötselområde inbjuds till samrådsmöte
Onsdagen den 20 april 2022 kl. 18.30
i Hynnenäs bygdegård
Årsmöte hålls efter samrådsmöte och kaffepaus.
Välkomna
hälsar
Styrelsen.