Info. om politikermötet i Bygdegården

SPF bjöd in Politiker i Alvesta kommun till frågestund med allmänheten i Hynnenäs Bygdegård 30/9-2021

Från kommunen kom
följande politiker
Lars-Olof Petersson (S)
Per Ribacke (S)
Mikael Lindberg (C)
Krister Brinkner (KD)
Lars-Olof Franzén
dessutom en tjänsteman:
Pia Persson Chef inom omsorgen

Moderator var Sockenrådets Ordförande Therese Stjärnkrans.

Anledningen var att det kommit till kännedom att kommunen har plomberat 8 lägenheter på Torsgården i Lönashult och 7 lägenheter på Furuliden i Moheda. Lägenheterna kommer att vara plomberade till dess att de behövs igen. Viket blir när alla övriga platser i kommunen är använda och det finns en kö. Kommunen tittar inte på lokalt behov utan bara på totalt behov på alla orter.  Man ser att antalet personer över 80år kommer att öka igen om ca. 5år.

Besparingen i detta ifrågasattes från SPF och övriga besökare. Som det ser ut nu ökar istället behov av hemtjänst. Man har nu 3st små elbilar som har stora driftproblem + en lisad bensinbil. Detta tar mycket extra tid för personalen och är en stor kostnad.  För att lösa problemen händer det, att personalen måste använda, egna privata bilar. Dessutom, har ingen av bilarna 4-hjulsdrift!

Det blir säker fortsättning på denna diskussion den 3/11-2021. Då har Västra Torsås Sockenråd kallat till Medborgardialog. Kommunens representanter skulle ta fram mer ekonomisk information till detta möte.

Om ni vill påverka vad som tas upp då, fyll gärna i enkäten som ni hittar på länken nedan.
Länk till Enkät
Fyll i den senast 17/10-2021

Vid tangentbordet
Rolf Erlandsson