Sockenturen 2021, tack alla deltagare och arrangörer

Tack alla som deltog och arrangerade helgens sockentur. Utan er alla hade inte turen kunnat genomföras. Vi återkommer med rätt svar på frågorna och vinnarna senare i veckan.

Styrelsen Västra Torsås Sockenråd