Avlopp och dricksvatten Torne

Från och med onsdagen den 26 maj var överföringsledningarna för dricksvatten och avloppsvatten mellan Grimslöv och Torne driftsatta. Detta innebär att Torne nu får sitt dricksvatten från Grimslövs vattenverk samt att Tornes avloppsvatten pumpas till Vislanda via Grimslöv.

Källa Alvesta kommuns hemsida