Styrelsemöte V.T. Sockenråd

”Sockenrådets styrelse har haft 2021 års första styrelsemöte. Det är tur att teknik finns i dessa tider så att vi kan fortsätta med möten, även om vi alla såklart längtar efter fysiska träffar och en vardag som liknar den vi är vana vid. Styrelsen började tidigt förra året att prata om att genomföra någon typ av medborgardialog. Detta fick pausas under föregående år men vi hoppas på att detta ska kunna genomföras i år. Likaså att vi under året kan genomföra sockenstämma och sockenråd så som vi brukar. Önskar ni komma i kontakt med Sockenrådet så maila styrelsen@vastratorsas.se
Sockenrådet håller möte ca sex gånger per år. Läs gärna mer på vastratorsas.se om Sockenrådet ”