Västra Torsås sockenråds stämma

Årets stämma för Västra Torsås sockenråd hölls i år sista söndagen i augusti, några månader senare än normalt, och anpassades till rådande omständigheter genom att hållas i Björkbacken. Här erbjöds gott om avstånd mellan alla medverkande och vi kan nu stänga 2019 år till fullo för även Sockenrådets del.  

Therese Stjärnkrans valdes om som ordförande för Sockenrådet. Två av styrelsens ledamöter har i och med stämman slutat i Sockenrådet, Emma Brennander och Johanna Pettersson, vi tackar för deras arbete i styrelsen. Två nya ledamöter valdes in och presentation av dessa kommer längre fram. Även årets Västra Torsås bo presenterades och för den nyfikne så kommer även denna presentation och nominering snart ut på vår hemsida! Håll utkik!