Torne Samhällsförening / Ströbergs

Torne Samhällsförening
Inbjuder till
Kafferep med musikunderhållning i trädgården
bakom affären !
I Samarbete med STRÖBERGS lanthandel.
Söndag 23/8 2020
15.00-17.00
Knalles
Dansmix

Underhåller med musik och sång
Fika ! Kaffe/saft Bule och två sorters kakor !!!!!
OBS !!!
Vi håller avstånd och är rädda om varandra

Hjärtligt välkomna
Torne Samhällsförening