Västra Torsås Enskilda vägar

O.B.S.

Vi avbryter allt arbete på våra enskilda vägar i Västra Torsås med anledning av att det ryker och dammar alldeles för mycket. 
Saltning och vattning kommer att starta upp nästa vecka 18. Alla vill få samma sak utförd nu!
När vädret stabilisera sig så kommer vi att slutför kantskärningen. Hyvling och grusning kommer att utföras när det lämpligt.

Lönashult den 21 april 2020
Nils-Gunnar Skoglund
Ordf.
Västra Torsås Enskilda vägar Mobil 076 855 70 18