Vi behöver dig!

Vill du vara med? Kanske sitter du på kunskap, vilja och engagemang som du vill dela med dig av? Läs då gärna vidare här vad du kan göra för att vara mer delaktig i Västra Torsås socken  och ta chansen att lära känna bygden och dess människor ännu bättre! 

Du kanske det passar att vara med i styrelsen i Västra Torsås Sockenråd? Sockenrådet består av sju styrelsemedlemmar från olika delar av vår socken, olika åldrar, kön, bakgrund men alla med engagemang för vår bygd. 

Sockenrådet har som uppgift att verka för bygdens utveckling. Sockenrådet har ca fem styrelsemöten per år, ordnar årligen två sockenrådsmöten och är arrangör för Sockendagen i september.  Även här finns möjlighet att vara med i arbetsgruppen som hjälper till att ordna Sockendagen som hålls i Björkbacken i Hynnenäs i september. 

Eller är det kanske Västra Torsås sockens hemsida som lockar dig? Att hålla hemsidan kontinuerligt uppdaterad med text och bilder, med hjälp av de övriga i programmeringsgruppen och Sockenrådet. Här finns möjlighet till utbildning i hemsidor och dess uppbyggnad via Vuxenskolan. 

Läs gärna mer om Sockenrådet, Sockendagen samt kolla in hemsidan på www.vastratorsas.se 

Har du intresse av att vara med? Kontakta då Therese Stjärnkrants MAIL/MOBIL eller maila styrelsen@vastratorsas.se