Magnus bygg & allservice

Verksamhetsbeskrivning: Alla typer av byggnadssnickerier. Renovering,
om- och tillbyggnad.

Besöksadress: Sjövägen 17, Hulevik

Telefon: 0703-91 79 79

E-post:  magnusbygg@gmail.com

Hemsida: Facebook – Magus bygg och allservic

Kategori: