Stall Möcklehult

Verksamhetsbeskrivning: Vi erbjuder hästskjuts vid olika evenemang, bröllop, slåtter och mindre skogsuppdrag med släpa och sax. Vi föder upp och avlar Svensk Ardenner för brukskörning och ridning.

Besöksadress: Möcklehult 2, 342 53 Lönashult

Telefonnummer: 0706-15 26 17

E-post:  david.krokmark@gmail.com

Hemsida: Följ ”Stall Möcklehult” facebook

Kategori: