Välbesökt Sockenrådsmöte på temat krisberedskap

På onsdagen den 5:e februari var det ett välbesökt Sockenrådsmöte i Hynnenäs bygdegård. Denna gången var det Rolf Wimhed som representant för Civilförsvaret som var kvällens talare. Inbjudna var även Skatelövs sockenbor och det var roligt att så många från de båda socknarna kunde komma denna kväll. Rolf är en del av det arbete kring krisberedskap som Sockenrådet arbetar med just nu. Sockenrådet vill se över möjligheterna att skapa en krisberedskapsgrupp som kan vara beredda om en kris uppstår. Ordförande Therese berättade om Sockenrådets tankar och att man gärna ser ett samarbete med Skatelövs socken då båda socknarna ligger längst ifrån kommunens centralort. Sockenrådet via Therese hälsade att de som är intresserade av att vara med i en blivande krisgrupp får gärna anmäla sitt intresse till Therese. Rolf från civilförsvaret berättade om hur krisberedskap fungerar i landet, via länsstyrelsen och ned på kommunnivå. Rolf berättade om egna erfarenheter och delade med sig av många tips kring vad som kan vara bra att ha hemma vid olika kriser. Allt från tankar kring hur man får rent vatten, hur man kan hålla värmen som både människa och i våra hus, laga mat, vad som är bra och ha med sig i bilen när man är ute och kör etc.
Therese informerade även om att Sockenrådet kommer att bjuda in till en medborgardialog under hösten och att inbjudningar till kommunpolitikerna kommer gå ut under våren. På stämman i april kommer Sockenrådet att presentera lite mer om arbetet med medborgardialogen och våra tankar. Vi tar gärna emot förslag på ämnen som ni vill ta upp på dialogen med politikerna.

Sist men inte minst vill vi påminna om att vi vill få in nomineringar till årets Västra Torsåsbo.

Hälsningar

Styrelsen Sockenrådet

Kallelse till Sockenrådsmöte och Krisberedskap 15 år efter Gudrun

Tid: Onsdag den 5/2 kl. 19.00
Var: Hynnenäs bygdegård
Föreläsare: Rolf Wimhed, Civilförsvaret

Program:
Krisberedskap – hur väl är du/vi rustade och vad kan man tänka på
Fika, enklare förtäring
Kort info från Sockenrådet
Krisberedskap fort.

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast söndag den 2/2 till Therese Stjärnkrans Mobil 073-8370505 / therese@vastratorsas.se

Alla Västra Torsåsbor och Skatelövsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar Therese Stjärnkrans
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Nu är det dags för skolvalet till förskoleklass

För er som har barn som ska börja förskolan till hösten så är det dags att göra skolval. Sockenrådet vill därför skicka ut denna information inför valet. Valet ska göras senast den 31 januari. För mer information se kommunens hemsida https://www.alvesta.se/barn–utbildning/Grundskola/. För de som är intresserade av Virestad friskola så har de öppet hus och informationsmöte torsdagen den 13/2 kl. 18:00
Förskoleklasser i vårt närområde:Kommunen har flera förskoleklasser men ingen inom vår socken. De som ligger närmast finns i Grimslöv och i Vislanda. Vissa barn i södra delen av Västra Torsås har valt att gå i Ryds eller i Urshults skolor som tillhör Tingsryds kommun, för mer information besök gärna https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/#208. Virestad har även en friskola som alla har rätt att söka till, se http://www.virestadsfriskola.se/

Om ni väljer en förskoleklass utanför kommungränserna eller en friskola var noga med att kolla vad som gäller med skolbuss. Det är inte heller säkert att andra kommunala skolor utanför kommungränsen tar in barn från andra områden utan det görs en bedömning från fall till fall. 
Har ni andra tips på skolor som kan vara aktuella för bofasta inom Västra Torsås socken så tar vi gärna emot dem.
Häls
Sockenrådet

Styrelsemöte 2020-01-08

Sockenrådets styrelse har haft kalenderårets första styrelsemöte. Just nu är de frågor som arbetas mest med bl.a. FRG, Frivilliga räddningsgruppen, med syfte att försöka få till en utbildning för frivilliga sockenbor. Under våren kommer vi också ta fram nya mål för Sockenrådet. Det har gått några år sedan de nu satta målen skrevs och vi ser att vi nu har kommit i hamn med många bl.a. Socknens hemsida. Under senvintern kommer det också att ordnas ett Sockenrådsmöte och därefter i april kommer det att vara sockenstämma. Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog med alla sockenbor, så kom gärna med förslag på punkter som ni önskar vi tar vidare i Sockenrådet, eller om ni exempelvis har förslag på talare eller ämnen till sockenrådsmöten.