Torne Motorsällskap kallar till årsmöte

Till
alla med anknytning till Västra Torsås med motorintresse det kommer finnas möjlighet att bli medlem i föreningen på årsmötet (förslag medlemsavgift 100 kr/år)

Torsdagen den 2 mars 2023 klockan 18:00
i Hynnenäs Bygdegård


Anmälan gärna via mail senast 24 februari till leif.petersson@blixtmail.se
eller via telefon/sms till Leif Petersson 0703-42 32 72

Utöver sedvanligt förekommande ärenden på årsmötet kommer följande att tas upp:
Eftersom föreningen varit vilande sedan 2005 – 2006 (17 -18 år) så bedömde vi att det behövdes en ny styrelse som aktiverar föreningen tillfälligt. Vår ambition är inte att driva föreningen vidare utan detta är för att skapa förutsättningar för en ny fastighetsägare att reparera och underhålla fastigheten.

Vi har följande förslag att ta ställning till på årsmötet:
Försäljning av Torne Motorsällskaps fastighet, Alvesta Torsås 5:18, samt därefter upplösa föreningen och föra över ev. överskott i enlighet med föreningens stadgar. Befintliga stadgar presenteras på årsmötet.
Motioner/förslag från medlemmar ska vara interimstyrelsen tillhanda senast 24 februari via epost till
leif.petersson@blixtmail.se
Välkomna
Torne Motorsällskaps interimstyrelse