Kallelse till årsmöte Västra Torsås Enskilda vägar

Kallelse till årsmöte
för
Västra Torsås Enskilda vägar, VTEV
Datum: Onsdag den 30 november 
Tid: 19.00
Plats: Hynnenäs Bygdegård

PROGRAM

Ordförande har ordet

Fika

Årsmöte

O.B.S.
Vi önskar att Ni anmäler Er som kommer till årsmötet, så alla får fika, senast den 28 november. Tack!

Det kan du göra på mobilnummer 076 855 70 18, SMS
eller på e-postadress: vt.enskilda.vagar@gmail.com.

Handlingarna kan Ni se på vår hemsida:
www.vastratorsasenskildavagar.com 
efter den 18 nov. som kommer att behandlas på årsmötet.

På årsmötet finns samma handlingar utskrivna.

Västra Torsås den 15 november 2022

Nils-Gunnar Skoglund
Ordf./VTEV