Kort rapport från Sockenrådets styrelsemöte

Verksamhetsårets första styrelsemöte hölls den 23:e maj hemma hos ordförande Therese. Här surrades det ordentligt runt bordet! Styrelsen sammanfattade tankar kring Sockenstämman samt pratade om det kommande verksamhetsåret. Västra Torsås nya hemsida är ett pågående projekt som kommer fortsätta arbetas med bl.a. via både programmeringsgruppen, referensgruppen och i studiecirkel. I övrigt planeras och arbetas det med både Sockendagen den 8:e september och bil-/cykeltipsrundan som enligt tradition är på valdagen, den 9:e september.

Sockenrådet välkomnar redan nu alla sockenbor till våra aktiviteter denna helg i september!

Hälsningar  styrelsen

Ordföranden har ordet – Årets Sockenstämma

Onsdagen den 25 april hade vi vår stämma och kvällens talare var Mats Lindström som bjöd på flera skrönor från trakten vilket var mycket uppskattat. Under kvällen presenterade styrelsen även det förnyelsearbete som pågår och demonstrerade bland annat den nya hemsidan. På stämman så valdes jag till ordförande för ytterligare ett år och jag vill tacka för förtroendet. Till styrelsen så valdes det också in tre nya styrelseledamöter Stina Gyllensten, Cloé Lucas och Dagar Groblad eftersom Mats Runesson, Tomas Olofsson och Marcus Spjutare valt att sluta i styrelsen. Vi ifrån styrelsen vill hälsa de nya ledamöterna välkomna och samtidigt tacka de som valt att sluta för deras fina insatser för socknen.
Med önskan om en fin sommar till er alla
Therese Stjärnkrans

Midsommarfirande i Västra Torsås Socken?

Nu växer och frodas det överallt, blommorna har börjat slå ut och ljuset stannar länge på kvällen. Snart är det midsommar och vi vill gärna få information om vart det kommer bli midsommarfirande för allmänheten här i Socken.  Plats, tider och gärna lite kort om vad som händer under dagen. Är det dans? Musik? Picknick? Skriv en rad så lägger vi in det i  evenemangskalendern så kan fler ta del av det.

Har du andra evenemang som du vill ha med i kalendern så tar vi gärna emot dem! Loppis, cykelutflykt, grillkvällar eller fisketävling kanske? Allt som händer i socken är intressant!

Hälsningar

Sockenrådet, styrelsen

Information inför invigningen av Åsnens nationalpark 25 och 26 maj

Nu är det dags att inviga Åsnens nationalpark! Fredagen den 25 maj blir det officiell invigning och under invigningshelgen kommer det att pågå aktiviteter i både Sunnabron och Trollberget.

Parkeringsplatserna vid de båda entréerna till nationalparken är inte tillräckligt stora för det antal besökare som beräknas komma under invigningsdagen och dagen efter. Därför finns gratis shuttlebussar för att transportera besökare från tre olika anslutningsplatser, både den 25 respektive den 26 maj.

För att besöka Sunnabron går bussarna från Vrankunge och Kärrasand.
För att besöka Trollberget går bussen från Lönashult.

Vägen i nordsydlig riktning från Hulevik till Ulvö-vägen, väg 643, gäller tillfälligt att motortrafik är förbjuden under fredag och lördag, kl. 08.00-17.00.

Det kommer alltså att bli en del busstrafik i närområdet de aktuella dagarna.
Vi hoppas att du har överseende med detta och att vi får se dig som en av besökarna under invigningsdagarna. Vi bjuder på underhållning med musik, information, utställning, upplevelser, gratis fika och närproducerad mat till självkostnad. Programmet hittar du på  www.nationalparkasnen.se

Här är länken till information om gratis shuttelbussar: http://nationalparkasnen.se/gratisbussar/

Varmt välkommen

Länsstyrelsen i Kronoberg

Sockenrådet skickar ut valkompass!

Blåsippa

I början av maj skickade Sockenrådet ut en Valkompass till samtliga gruppledare för de olika partierna i kommunen. Valkompassen består av
9 enkla frågor och är framtagen av styrelsen ihop med sockenbor. De inkomna svaren kommer att sammanställas och publiceras här på hemsidan vastratorsas.se samt på diverse anslagstavlor runt om i Socken. Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt av partierna kommer in med ett svar senast den 31 juli.

Hälsningar

Sockenrådsstyrelsen

Västra Torsås frivilliga Räddningsvärn

N ä r h e t   r ä d d a r

 

Västra Torsås frivilliga räddningsvärn (VTFR), som bildades 1997, är en ideell förening med uppgift att medverka i och understödja räddningstjänstens olika verksamhetsområden inom Västra Torsås socken med omnejd i Alvesta kommun.

Verksamheten genomförs i nära samarbete med Värends Räddningstjänstförbund som även håller med en del utrustning samt ett årligt bidrag. I övrigt finansieras verksamheten genom sponsorintäkter och enskilda gåvor.

Du kan bidra till vår verksamhet och ditt skydd?

Gåvor och bidrag mottages tacksamt via vårt bankgiro 5169-3653

 

Vill du veta mer om räddningsvärnets verksamhet?

Kontakta Ingvar Andersson, tel 070-520 64 45

solbacken@vastratorsas.se

 

Ställ din fråga till kommunpolitikern VALET 2018!

Vi i Västra Torsås Sockenråd kommer att be våra kommunpolitiker att svara på
några frågor om hur de vill utveckla vår del i kommunen. Var med och påverka
och skicka din fråga till oss i styrelsen. Svaren från politikerna kommer att
sammanställas och skickas ut under sommaren.
Med vänliga häsningar
Styrelsen för Västra Torsås Sockenråd
Therese Stjärnkrans Ordf. (073-8370505, therese@vastratorsas.se )