Har du aktiviteter du vill dela med dig av till fler?

Här på Västra Torsås hemsida finns en finfin kalender som vi vill fortsätta fylla på med aktivteter från vår socken, så att fler på ett enkelt sätt kan hitta ut till allt roligt som händer.

Har du planerat in aktivteter i din förening? Mejla in info om dessa till webb@vastratorsas.se så ska vi se till att de sprids vidare!

Tillsammans skapar vi en levande och livskraftig landsbygd!

/ Väl mött
Webbgruppen Västra Torsås Sockenråd

Vill du engagera dig i socknens hemsida?

Västra Torsås Sockenråd söker nu ytterligare 1-2 personer som vill engagera sig i arbetet med socknens nya fina hemsida och få möjligheten att lära sig mer om hur man kan jobba med att bygga attraktiva hemsidor såväl som att påverka vad som ska finnas på hemsidan. Är du den vi söker?

Arbetet är ideellt, men man kommer genom föreningen och Studieförbundet Vuxenskolan i Alvesta ges möjlighet till att delta i olika hemsideutbildningar om man är intresserad och vill lära sig mer. Man behöver inte ha någon förkunskap för att kunna vara med i arbetsgruppen, grunderna får man lära sig och man anpassar det man gör efter sin egen förmåga!

Arbetet är uppdelat så att varje person i arbetsgruppen har ansvar för att uppdatera hemsidan en månad vardera, totalt var tredje eller var fjärde/femte månad beroende på hur många vi har varit. Då lägger man upp information som skickas in och är med och skriver vissa inlägg ibland. Såklart finns alltid möjligheten att ta hjälp av varandra om man inte hinner, och vi anpassar ambitionerna efter hur mycket tid vi har och vill lägga på hemsidan.

Tycker du det låter intressant? Hör av dig!

Mejla till: webb@vastratorsas.se

Hälsningar

Västra Torsås Sockenråd
Webbgruppen – Mimmi, Rolf & Cloé 

 

Skridskoåkning vid Lönashultsskolan

Foto: Therese Stjärnkrans

Nu i veckan har man spolat en isplan vid Lönashultsskolan för skridskoåkning. Isen är klar att användas från och med lördagen den 26/1 om det inte blir töväder.

Häls Lönashults Ishockeyförening

Kallelse till Sockenrådsmöte 6 februari

och information från vår egen Kommunpolis

Tid: Onsdag den 6/2 kl. 19.00
Var: Hynnenäs bygdegård
Föreläsare: Ola Severinsson, Alvesta Kommunpolis

Program:
• Information från Alvesta kommunpolis med statistik och hur de arbetar
med brottsbekämpning och förebyggandeinsatser på landsbygden
• Fika, enklare förtäring
• Information från Nils-Gunnar Skoglund ordf. för enskilda vägar
• Information från Sockenrådets styrelse
• Information från olika föreningar och byalagen

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast söndag den 3/2 till Therese Stjärnkrans
Mobil
073-8370505 /E-post: therese@vastratorsas.se

P.S.
Vidarebefordra vid behov kallelsen till sockenrådets ledamöter och
ersättare för din organisation. D.S.

Alla Västra Torsåsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar
Therese Stjärnkrans

Styrelsemöte 9:e januari

Sammanfattning styrelsemöte 9:e januari

Första styrelsemötet för 2019 hölls hos Stina i Torsås by. Hela styrelsen kunde delta och vi gick bl.a. igenom verksamhetsplanen för kommande år. Redan nu den 6:e februari är det sockenråd i Hynnenäs bygdegård och vi förberedde detta med genomgång av vilka talare vi har samt övrig agenda.

Styrelsen har haft mycket kontakt med olika intresseorganisationer, föreningar och har även i flera frågor varit i kontakt med kommunen, både som frågeställare och även som mottagare av frågeställningar. I nuläget inväntar vi svar i flertalet av de frågor vi arbetat med under 2018.

Västra Torsås hemsida jobbas det kontinuerligt med och vi i styrelsen ser gärna att kalendern över evenemang och händelser för år 2019 fylls på så den kan användas för att se vad som händer i vår socken. Sockenrådet ser fram emot 2019 och hälsar alla sockenbor välkomna att kontakta oss vid frågor om vårt arbete eller frågeställningar som ni tror vi kan vara till hjälp med.

Styrelsen

God Jul och Gott Nytt År!

 

Vi från styrelsen för Västra Torsås Sockenråd vill passa på att tacka alla som hjälpt till och engagerat sig för vår socken det senaste året. Det har varit ett händelserikt år där vi i styrelsen har arbetat med den nya hemsidan, valkompassen, skrivelser till kommunen, sockenrådsmöten, och arrangerandet av Sockendagen som även i år var välbesökt. Utöver detta så blev vi också nominerade till Kugghjulsgalan för årets bästa landsbygdsförening.

Jag, som ordförande, vill till sist tacka vår styrelse för ett mycket bra arbete och önska samtliga sockenbor en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Julhälsningar
Therese Stjärnkrans
Ordförande.

Västra Torsås enskilda vägar

Bilden visar från vänster Jan Jonasson, Ture Petersson, David Krokmark och Nils-Gunnar Skoglund

Västra Torsås enskilda vägar har haft årsmöte. Till ny ordförande i arbetsgruppen valdes Nils-Gunnar Skoglund. Han ersätter Ture Pettersson som avtackades efter 16år som ordförande. David Krokmark valdes in arbetsgruppen, han ersätter Jan Jonasson som avtackades efter många år som i huvudsak sekreterare. I övrigt omvaldes 4 personer i arbetsgruppen som är på totalt 6 personer.

Val av arbetsgruppen genomförs vart fjärde år, samma år som det är val till riksdag. m.m.

Under den senaste 4 års perioden var den största åtgärden att upprusta vägen mellan Hulevik och Torne. Vi fick även information om att normalt 4 snöröjare blir 3 den närmaste tiden. Detta kan innebära att det tar lite längre tid innan vägen blir snöröjd.

Efter mötet visade Sven-Gunnar Skoglund ett bildspel. Bilder från pärlor i vår socken. Det finns tydligen mycket vackert som jag har missat i den närmaste omgivningen.

Rolf Erlandsson
Långasten

Skrivelse dricksvatten vid krisår.

Västra Torsås Sockenråd har tillsammans med Alvesta LRF kommungrupp skickat in en skrivelse till kommunen måndagen den 22 oktober angående förbättrade möjligheter till att hämta dricksvatten vid krisår. Vi vill att när nu kommunen planerar att bygga en ny vatten- och avloppsledning för att förbinda Torne och Torsås by med Grimslöv är att man även planerar och bygger minst en:
– Vattenpost för hämtning av dricksvatten till djur och boende i området vid extrema år

Skrivelse brandbekämpning

Västra Torsås Sockenråd har tillsammans med Västra Torsås frivilliga Räddingsvärn och Alvesta LRF kommungrupp skickat in en skrivelse till kommunen måndagen den 22 oktober angående förbättrade möjligheter till brandbekämpning. Vi vill att när nu kommunen planerar att bygga en ny vatten- och avloppsledning för att förbinda Torne och Torsås by med Grimslöv är att man även planerar och bygger ut för att öka brandbekämpningsmöjligheterna med en eller flera av alternativen nedan:
– Brandpost för att snabbare kunna fylla på räddningsvärnets fordon.
– Återställning av branddammar 
– Utmärkta och iordninggjorda tankningsplatser vid sjöar

E-förslag

Alvesta kommun har i oktober lanserat en ny e-tjänst för medborgarförslag. Där kan du som medborgare lämna konkreta förslag eller gå in och rösta på andras förslag. Om ett förslag får minst 30st röster under 90dagar så tas förslaget vidare till berörd nämnd. För mer information se Alvesta kommuns hemsida eller

https://eservice.alvesta.se/Medborgarportal/Default?filter=active

Västra Torsås Sockenråd