Valkompass Fråga 9

Fråga 9 Övrigt

Är det något övrigt som ni som parti vill tillägga?


Till fråga 8 Till fråga 1

Alvesta Alternativet

Alvesta Alternativet är ett lokalt parti som inte har några problem med att lyssna på vad invånarna har att framföra. Vi tycker att den bästa vägen till framgång är att lyssna på kloka ord varifrån de än kommer. De bästa svaren finns många gånger hos de som dagligen arbetar i olika områden. Vi anser att kommunen är till för att lyssna av och förverkliga goda förslag från kommuninvånarna. Även om kommunen har duktiga tjänstemän så ligger specialkunskapen hos enskilda kommuninvånare, vilket vi måste tillvarataga.

Centerpartiet

För Centerpartiet är bostäder i hela kommunen en prioriterad fråga.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Vi i Kristdemokraterna vill att hela kommunen skall leva, vi vill satsa på skola,omsorg,familjer,trygghet och stärka företagsamhet. Vi vill gärna komma till er, ställ lite lokala frågor,

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Ska vi lyckas möta utmaningarna i Alvesta kommun måste vi skapa framtidstro hos alla som bor här. Det ska vi skapa med gemensamma krafter och samarbeta för att ta oss framåt. Vi ska fortsätta vara den där toleranta och tillåtande kommunen som välkomnar alla. Oavsett vem du är, hur du ser ut, varifrån du kommer eller vem du älskar så är du välkommen här.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

Det är enligt vår uppfattning viktigt att kunna få bo i en vacker miljö. Jag, Börge Nielsen och vårt första namn på kommunala listan, Hans Svensson, bor båda i Lekaryd respektive på Kronobergshed. Vi uppskattar vårt boende, trots att vi båda är uppväxta i städer. Det är viktigt att unga familjer får en realistisk möjlighet till att bo på den vackra landsbygden. För att detta ska fungera krävs möjlighet till finansiering av nya bostäder, något som bankerna tyvärr är negativa till när det gäller egna hus på landsbygden. Här måste alterativa finansieringsmöjligheter skapas! Från vår budget vill vi lyfta fram följande förslag:
Vi anser att kommunens landsbygdsprogram är viktigt för att stoppa utarmningen av vår landsbygd. Det är viktigt att landsbygdsprogrammet tas på allvar för att lyfta och förstärka landsbygden och därigenom ge möjlighet till befolkningen att bo kvar i sin miljö. Grundläggande service som livsmedelsbutik, barnomsorg och skola, tillgång till fungerande internetanslutning är en förutsättning för att unga familjer ska kunna bo kvar. Allt för ofta har kommunens landsbygd förfördelats jämfört med centralorten Alvesta. Här kan mycket göras till en liten kostnad. Vi vill flytta fler av kommunens arrangemang och kulturaftnar till de mindre orterna.


Till fråga 8 Till fråga 1