Partiundersökning Fråga 9

Fråga 9 Övrigt

Är det något övrigt som ni som parti vill tillägga?


Till fråga 8 Till fråga 1

Alvesta Alternativet

Vi skulle gärna se att ytterligare åtgärder vidtas vid Huseby Bruk för att fånga upp mer av de turistströmmar som rör sig bygden. Det behövs nya tag och inte neddragningar av verksamheter som nu skett.

Centerpartiet

Inget övrigt att tillägga

Liberalerna

Inget att tillägga

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

Moderaterna är den starkaste rösten för ett sammanhållet Alvesta kommun. Vi vill utveckla hela vår avlånga kommun, vi lovar sunt förnuft, ordning och reda och att alltid stå på våra invånares sida. Moderaterna ser och talar om vår kommuns utmaningar och för fram ansvarsfulla, hållbara och långsiktiga lösningar och för att dessa ska bli verklighet behöver vi din röst den 11:e september.

Vi vill återupprätta arbetslinjen, stärka inkluderingen och motverka bidragslinjen och utanförskapet som det medför. Vi vill att hopp och framtidstro ska prägla vardagen i vår kommun och vi tror att genom att tillåta alla att vara en produktiv del av att gemensamt bygga vårt samhälle starkt, stärker vi alla delar av samhället.

Vi behöver underlätta och möjliggöra för våra viktiga företagare för att säkra fler arbetstillfällen. Vi behöver ett företagsklimat där man välkomnas att starta, växa och vidareutveckla sin verksamhet. Framtidens arbetskraft och företagare finns i dagens skolor. Därför är ett nära samarbete mellan skola och näringsliv av högsta vikt där entreprenöriellt lärande ska stimuleras från tidig ålder för att väcka nyfikenhet, kreativitet och drivkraft. Så säkrar vi framtidens jobb.

Nästan hälften av Alvesta kommuns ungdomar har inte tagit gymnasieexamen tre år efter påbörjade studier. Detta är en negativ trend som behöver brytas genom fler och tidigare insatser. Våra ungdomar förtjänar mer. Kommunens skolor ska hålla så hög kvalitet att alla elever i Alvesta går ut grundskolan med gymnasiebehörighet.

Moderaterna menar också allvar med att motverka mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. I den budget vi lagt intensifieras vårt arbete ytterligare med att upptäcka, förebygga och förhindra våld i nära relationer. Vi prioriterar även särskilt arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld.

Ansvarsfull, långsiktig och hållbar politik med en stark, tydlig och stabil ekonomisk styrning med Alvesta kommuns invånare i fokus är vad vi erbjuder dig. Ordning och reda i ekonomin möjliggör en skattesänkning i Alvesta och det ger dig mer pengar i plånboken.

Detta är vad ekonomisk politik i grunden handlar om, att möjliggöra att ekonomin växer, att ha förmågan att föra en klok stabiliseringspolitik och sedan ha förmågan att prioritera och fördela resurser där de behövs som mest. Bakom varje siffra och utredning vi som förtroendevalda läser finns Alvesta kommuns invånare, det är du som invånare i Alvesta kommun som ska leva med resultaten av våra beslut. Vi lovar att värna det förtroende som vi får.

Alla våra kommuninvånare ska känna sig sedda, hörda och respekterade, vi ska lämna efter oss ett samhälle att vara stolta över till kommande generationer.

Vill du ha en politisk ledning som lyssnar på dig, som vågar fatta modiga beslut, som jobbar långsiktigt och som har en tydlig plan? Då är det oss du ska rösta på.

Ge oss ditt förtroende så skall vi göra vad som krävs för att skapa förändring på riktigt!

Miljöpartiet

Se svar på övriga frågor nr. 1-6

Socialdemokraterna

Det går bra för kommunen, vi vill ha nytt förtroende att fortsätta utveckla kommunen i positiv riktning.

Sverigedemokraterna

Inget övrigt att tillägga

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu


Till fråga 8 Till fråga 1