Valkompass Fråga 8

Fråga 8 Vägnäten

Vägarna på landsbygden kan ha många ägare, en del av vägnätet sköts av kommunen. Det finns flera vägar i Västra Torsås som kommunen ansvarar för och som många boende anser har brister i underhållet. Hur vill ni arbeta med att stärka och utveckla vägnätet i den södra delen av kommunen?


Till fråga 7 Till fråga 9

Alvesta Alternativet

Givetvis skall vägnätet i hela kommunen hålla en bra kvalitet. Detta gäller i synnerhet de vägar som kommunen själva är ansvariga för. Den uppgiften måste kommunen ta på sig.

Centerpartiet

Vi anser att de enskilda vägarna är viktiga. Vi är beredda att öka anslagen på de enskilda vägarna. Vi kommer även föra en diskussion med trafikverket om hur de sköter sina åtaganden.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Bra kommunikationer och ett välrustat vägnät är viktigt för att Alvesta kommun ska kunna utveckla välståndet, öka till tillväxten. Finns det brister så skall vi titta på det och skriva till Trafikverket.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Våra kommunala vägar är inte så många i Västra Torsås, men de vi har ligger i den plan som finns över hela kommunens vägar. Vi är beredda och har fattat beslut om att möta upp Trafikverket med medel till de enskilda vägarna. Fortsatt dialog med Trafikverket för en förbättring av övriga vägnätet.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

Det är viktigt att vägar underhålls och även förbättras för att underlätta för en fortsatt utveckling av vår landsbygd. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna bo samt att företagen ska kunna utvecklas. Stödet för underhåll av vägar måste utökas.


Till fråga 7 Till fråga 9