Valkompass Fråga 7

Fråga 7 Friluftsliv

Genom Västra Torsås socken går banvallsleden som är en omtyckt cykel- och gångled som även ansluter till en av nationalparkens ingångar vid Trollberget. Kommunen har även en trevlig båthamn i Hulevik där man enkelt kan ta sig ut på både kanot- och båtleden. Hur vill ni stärka och utveckla friluftslivet i den södra delen av kommunen så att fler kan ta del av vår vackra natur?


Till fråga 6 Till fråga 8

Alvesta Alternativet

Vi har tidigare framfört att lotsverksamhet skulle vara en nyckel till att ge besökare andra upplevelser än vad som är vanligt förekommande. Det skulle samtidigt skapa både arbetstillfällen (säsongsarbeten) för skolungdomar, språkträning via utländska besökare och ett betydande kontaktnät. Vi skulle gärna se att Strandpärlan i Torne återetablera sin roll som nöjesmetropol och ett första steg är kanske att dansföreningen Club 68 i augusti valt att förlägga sitt 50-års jubileum just hit.

Centerpartiet

Öka tillgängligheten till attraktiva platser för turism, friluftsliv, fysisk aktivitet mm. Upprustning av vägnätet i området. Tydlig skyltning av Åsnenområdet för turister. Utveckla båthamnen i Hulevik samt stimulera företagande inom turism. Upprusta banvallen.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Det är viktigt med ett rikt friluftsliv, vi vill stärka och förbättra, vad önskar ni, ett starkt friluftsliv runt omkring er stärker hela er region.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

se fråga 6. Samt att vi kan konstatera att vi behöver lägga lite stenmjöl på Banvallsleden.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

Som vi tidigare svarat så anser vi att kommunen bör utveckla sin strategi för turism i hela vår kommun och som utgår från de olika kommundelarnas förutsättningar.
Det är viktigt att cykel- och vandringsleder underhålls men även utvecklas så att nya spännande naturupplevelser blir möjliga. För många kan tystnaden, vindens sus och ljudet från alla djur vara en stor upplevelse. En utvecklad naturcamping och bo på lantgård, kan även vara med och utveckla turismen och företagandet på vår landsbygd.


Till fråga 5 Till fråga 7