Valkompass Fråga 6

Fråga 6 Kultur och fritid

Kultur och fritid är något som ska finnas för alla medborgare. Många kulturevenemang som kommunen anordnar hålls i centralorterna likaså ligger t.ex. badhus/simhall långt ifrån oss som bor i den södra delen av kommunen. Hur vill ni arbeta och utveckla kulturen och fritiden så att den bli mer tillgänglig och kommer närmare alla medborgare i kommunen?


Till fråga 5 Till fråga 7

Alvesta Alternativet

Ökat stöd till föreningslivet både på kultur- & fritidsområdet är nödvändigt. Utan de ideella krafterna riskerar dessa områden att försvinna. I och med nationalparkens tillkomst öppnas möjligheterna att nya aktiviteter kan skapas som både ge arbetstillfällen som ökade arrangemang. Här krävs att samarbetet mellan kommunen och bygden ökar väsentligt på ett mer konkret  sätt.

Centerpartiet

Genom att vi har bildat en separat Kultur och fritidsnämnd har dessa frågor fått en tydligare prioritering i kommunen. Ständigt se över föreningsbidragen i kommunen för att stimulera föreningslivet. Utveckla konceptet ”scensommar” till fler platser. Genom att vara projektpartner och medfinansiera EU-projekt mm kan vi skapa utveckling tillsammans med föreningarna.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Vi vill att hela bygden skall leva, vad önskar ni, vi kan skriva förslag och motioner. Vi Kristdemokrater lyssna och tar in.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Vi försöker att lägga olika kommunala evenemang på olika orter i kommunen. Vi jobbar för att stärka våra ideella föreningar för en spridning av olika aktiviteter. Vårt största besöksmål ligger i södra kommundelen och heter Huseby. Kan hända att det kommer att passeras av den nya nationalparken framöver.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

I vår senaste budget tar vi upp frågan om att fler kulturevenemang och kulturaftnar bör förläggas till de mindre orterna i vår kommun. Alla ska ha rätt att få ta del av kultur, inte minst de äldre. Vi skulle gärna vilja peka på möjligheten att skaffa en mobil anläggning för visning av digital film i bygdegårdar. Detta har tidigare använts i Lessebo kommun


Till fråga 5 Till fråga 7