Partiundersökning Fråga 5

Fråga 5 Turism

I Västra Torsås socken finns flera turistattraktioner såsom Banvallsleden och Nationalparken. Hur vill ni arbeta, stärka och utveckla turismen i södra delen av kommunen?


Till fråga 4 Till fråga 6

Alvesta Alternativet

Vi väckte för ganska länge sedan tanken att utbilda ungdomar till turistguider för att visa turisterna på de smultronställen som man inte själv lyckas finna. Idén föll i god jord hos ortsbefolkningen som arbetade med landsbygdsfrågor men kom inte vidare inom kommunen. Varken Banvallsleden eller Nationalparken har kunnat utnyttjas på rätt sätt och lokala entreprenörer har fått jobba i motvind. Samtidigt som kommunen letar med ljus och lykta efter sommarjobb för ungdomarna så finns de precis framför fötterna utan att utnyttjas.

Centerpartiet

Vi vill stimulera till utvecklingen av nya företag samt befintliga i området som inriktar sig på besöksnäringen. Vi vill att de kommunala anläggningarna som finns inom fritidsområdet håller hög kvalitet. Vi vill att vägnätet, främst de enskilda vägarna, håller en god standard. Därför har vi ökat  det kommunala stödet till enskilda vägar med över 50% för att klara den ökande mängden trafik i området. Vi vill även satsa på Huseby Bruk som kan bli en naturlig port till Nationalparken. Detta kommer gynna hela kommunen.

Liberalerna

Kommunen kan göra mer för att marknadsföra och lyfta fram de många turistattraktionerna och fina naturmiljöerna som finns i södra kommunen. Vi måste på digital väg göra det enklare för turister att upptäcka de södra delarna,  i samarbete med de olika företagarna och föreningarna som är verksamma där. Får vi dit mer folk så kommer också näringslivet gynnas och fler attraktioner skapas.

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, mathantverk och boende skall stärkas. Här är samhällsplaneringen och marknadsföringen en avgörande faktor med belysning, cykelvägar, grillplatser och lekplatser för att locka till oss fler turister i våra södra delar.

Miljöpartiet

Ett levande kulturliv med olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Kultur bidrar till både livskvalitet och bildning, vilket vi vill att kommunen aktivt främjar. Biblioteken spelar en stor roll för både kulturupplevelser och informationsinhämtning. Miljöpartiet slår därför vakt om att anslagen till biblioteken inte urholkas. Vi vill utveckla den kommunala musikskolan, och säkerställa att det finns repetitionslokaler för ungdomar. Vi vill också utveckla och värna kommunens kulturenheter, såsom Huseby, gärna i samverkan med andra aktörer.
Miljöpartiet vill satsa på kultur i samband med vård av sjuka och äldre. Även som sjuk eller äldre ska man ha möjlighet att uppleva samvaro och gemenskap samt kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter. Vi ser positivt på djur- och naturupplevelser inom den kommunala omsorgen av äldre och sjuka där så är möjligt.
Kommunen ska även stötta föreningar i deras arbete med att erbjuda fritidsaktiviteter. Miljöpartiet anser att kommunens föreningsbidrag ska stimulera lek och gemenskap och motverka utslagning och segregation. Elittänkande får inte accepteras och bidrag ska endast ges till föreningar som är öppna för alla.
Kostnader för friluftsliv är mycket låga per person i jämförelse med kostnader för aktiviteter i idrottsanläggningar. Därför ska aktiviteter som strövande på vandringsleder, paddling och skridskoåkning på naturis stödjas i ökad omfattning, t.ex. genom enkla anordningar i form av märkta leder, vindskydd, bänkar o.s.v.
Alvesta kommun har alla förutsättningar att vara attraktiv för turister. Förutom Huseby och den natursköna nationalparken Åsnen finns mycken intressant kulturmark och naturformationer att besöka. Härigenom skapas också möjlighet till arbetstillfällen på landsbygden.
I Alvesta kommun ska barn och unga, oberoende av kön, ha lika möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, allt i enlighet med barnkonventionen.

Socialdemokraterna

Vi har som parti både regionalt kommunalt och lokalt varit drivande i satsningar som gjort på nationalparken. Det har gett resultat och besökarna ökar år från år. Det ger förutsättningar för kreativa innovatörer att utveckla näringar inom handel, caféverksamhet och mat mm.

Sverigedemokraterna

Trakterna kring Västra Torsås har mycket att erbjuda, både naturupplevelser och hantverkare/butiker. Detta attraherar inte minst husbilsturister som gärna letar upp liknande områden. Ett sätt att locka till sig denna växande grupp av såväl svenska som utländska turister är att anordna ställplatser i området. Avgiften som tas anpassas till graden av service som erbjuds.
Aktiviteter och sevärdheter som lämpar sig för en dagsutflykt kan samlas i en broschyr riktad till olika målgrupper. Exempelvis något för barnfamiljen, för den kulturintresserade, för den som vill uppleva naturen, för den som gillar kyrkohistoria osv. Detta bör också finnas lätt tillgängligt på nätet.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu

Till fråga 4 Till fråga 6