Valkompass Fråga 5

Fråga 5 Turism

Nu i vår blev det klart att en del av Åsnen kommer att bli en nationalpark. Hur vill ni arbeta, stärka och utveckla turismen i södra delen av kommunen?


Till fråga 4 Till fråga 6

Alvesta Alternativet

Om nationalparken skall få någon betydelse för företagandet i södra kommundelen så krävs att bygden också får behålla och helst utöka sin fasta befolkning. En nedläggning av livsmedelsaffären i Torne kan innebära svårigheter för den äldre befolkningen att bo kvar om man inte på ett enkelt sätt kan erhålla dagligvaror. Turism är naturligtvis ett bra tillskott till försörjningen men är alltför säsongsbetonad för att få tillräcklig betydelse för året runt boende.
Det viktigaste för bygdens överlevnad är att kommunen aktivt stödjer den dagliga servicen så att den fungerar. T.ex. genom aktivt stöd till livsmedelsbutik, se till att bredbandsuppkopplingen är till fullo, samordna den lokala turistverksamheten, ökat stöd till föreningar på landsbygden och se till att bostadsbyggnation sker också på mindre orter. Dessutom måste vi tillse att de mindre företagen få tillgång till det näringslivsarbete som drivs i kommunen. Det framtagna landsbygdsprogrammet har under de senaste mandatperioden inte överhuvudtaget arbetats med och här krävs krafttag både med aktualisering och verkställighet.

Centerpartiet

Öka tillgängligheten till attraktiva platser för turism, friluftsliv, fysisk aktivitet mm. Upprustning av vägnätet i området. Tydlig skyltning av Åsnenområdet för turister. Utveckla båthamnen i Hulevik samt stimulera företagande inom turism.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Vi skall vara stolta över Åsnen, marknadsföra området i hela Europa. Att skapa upplevelse och tillgänglighet för alla.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Fortsätta samarbetet men det lokala. Jobba för bättre infrastruktur när det gäller vägar och bredband. Bättre hemsida på kommunen för en ökad tillgänglighet av information.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

Vi vill att vår kommun ska utveckla sin information om de möjligheter som finns för en aktiv turism i hela kommunen. Södra kommundelen har redan fördel av en vacker levande landsbygd med sjöar, mindre samhällen, vackra miljöer och camping. Vår nya nationalpark ger oss nya möjligheter till att utveckla turismen. Här kan Grimslövs Folkhögskola vara en aktiv partner. Nationalparken upplevs av människor från norra Europa som ett eldorada med oanade fritidsupplevelser.

Till fråga 4 Till fråga 6