Valkompass Fråga 4

Fråga 4 Äldreomsorg


Torsgården som ligger i Lönashult fick i höstas pris som ett av landets tio bästa äldreboende, samtidigt så har vi många äldre som står i kö till lägenhet eller plats på äldreboende som inte längre orkar bo kvar i sina hus. Hur vill ni arbeta för att Torsgården fortsättningsvis ska vara ett av landets bästa äldreboende samt hur vill ni arbeta för att stödja de pensionärer som bor kvar i sina hem eller som väntar på en annan bostad i södra delen av kommunen?


Till fråga 3 Till fråga 5

Alvesta Alternativet

Genom att inte dra ned på särskilt boendeplatserna i kommunen. Med dagens politik om att stänga Bryggaren och skicka dessa boende ut till övriga boenden i kommunen innebär att antalet platser för ortsbefolkningen krymper och kommer att skapa ännu högre tryck på platser i särskilt boende för dem som bor också i södra kommundelen. Vi tror inte att nya trygghetsboende skapar bättre förutsättningar för den kategori som är i behov av ökad vård. Dessutom kommer dessa trygghetsboenden att i första hand byggas i de större tätorterna och kommer negativt påverka södra kommundelen äldre att kunna bo kvar i sin kommundel.

Centerpartiet

De särskilda boende i Lönashult och Grimslöv ska vara kvar. Vi behöver dessutom ytterligare en boendeform, ”Trygghetsboende” för äldre personer som vill flytta från sitt hus, men som är för pigga för ett särskilt boende. Vi kommer påbörja utbyggnaden av Trygghetsboende i hela kommunen slutet i av 2018 och början av 2019. Från Centerpartiets sida ser gärna att det byggs Trygghetsboende även i Lönashult/Västra Torsås/Grimslöv

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

En hjärtefråga för oss i Alvesta, ni har en god äldreomsorg, vi vill införa en äldreboende garanti, alla över 85 som inte trygga i sitt eget skall erbjudas en plats på boende, alla ska känna sig trygga att bli äldre.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Vi har precis fattat beslut om en äldrestrategi, den omfattar hela kommunen och olika boendeformer för att möta de äldres olika behov. Detta är en prioriterad fråga för oss och en satsning för bostäder på landsbygden som man har råd att hyra.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

När det gäller vår äldreomsorg i hela vår kommun anser vi att det framförallt behövs fler ”händer” i vården för de som behöver hjälp i sina liv. Dessutom behövs det mer personal som arbetar direkt med vårdtagarna.
Vänsterpartiet i Alvesta vill garantera rätt till särskilt boende för alla som har behov av detta, oavsett anledning och att vi har en väl fungerande hemtjänst för de som föredrar och har möjlighet att bo kvar i sina egna boenden i hela vår kommun. Vi vill också att den som har hemtjänst själv ska få möjlighet att bestämma vad tiden ska användas till.
Antalet vårdpersonal som besöker de äldre genom hemtjänsten bör begränsas så att den äldre får känna en större trygghet i mötet med vårdpersonalen. Om en person exempelvis behöver hjälp med att duscha, kan det ibland kännas obekvämt med ständigt ny personal.
Många äldre som bor i egna hus upptäcker en dag att bostaden är för stor och kräver för mycket arbete. Om dessa äldre kan erbjudas ett boende i den del av kommunen där de levt sina liv blir det lättare att flytta. Samtidigt ger detta möjlighet till unga familjer att kunna köpa ett befintligt hus.
Utöver detta finns ett behov av trygghetsbostäder och seniorboenden och andra alternativa boende i hela kommunen.

Till fråga 3 Till fråga 5