Valkompass Fråga 3

Fråga 3 Förskola och grundskola


De för- och grundskolor som finns i södra delen av kommunen har idag många barn per klasser/grupper. I Västra Torsås Socken föddes det många barn förra året och vi upplever nu en ny babyboom. Hur vill ni säkerställa arbetet i den södra delen av kommunen för att kunna bibehålla och stärka en god och lärorik för- och grundskola?


Till fråga 2 Till fråga 4

Alvesta Alternativet

Vi har tidigare stött den friskola som etablerades i Lönashult. Vi har fortfarande en skolbyggnad kvar med bra lokaler som vi anser måste utnyttjas på bästa möjliga sätt. Att öppna upp denna för t.ex. 1-4 skulle avlasta Grimslöv samt förkorta skolvägen för de allra yngsta. Detta i kombination med dagis skulle vara bra också för föräldrarna.

Centerpartiet

Förskolorna i Västra Torsås och Lönashult ska vara kvar. Grundskolan i Grimslöv ska vara kvar och utvecklas efter behov. Ständigt följa befolkningsutvecklingen för att tillgodose behovet av utbildningslokaler.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Skolan är en viktig fråga, vi skall fortsätta att öka med fler lärare,och alla elever som önskar lite mer stöd skall vi ge detta.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Främja en god befolkningsutveckling som ger förutsättning till att bibehålla och utveckla vår fina verksamhet i Lönashult, Torsås by och Grimslöv.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

En av de viktigaste frågorna inom kommunpolitiken är alltid relaterade till barnen i vårt samhälle. Allt som samhället bygger på börjar med barnens bästa. Tar man inte hand om barnen på ett bra sätt, via skola och barnomsorg, så är man ett samhälle som snart kommer att få stora problem.
Barn som blir vuxna, med trygg skolgång, bra utbildning som leder till anställning och inkomster, ger oss ett tryggt liv och ett växande Alvesta kommun.
Därför prioriterar Vänsterpartiet i Alvestas en bättre barnomsorg och skola för alla barn i hela vår kommun. Förskola och grundskola är enligt vår uppfattning avgörande för att landsbygden inte bara ska överleva utan även utvecklas.


Till fråga 2 Till fråga 4