Valkompass Fråga 1

Fråga 1 Företagsutveckling

Inom södra delen av kommunen finns ett rikt företagande. Hur vill ni stärka, utveckla och stödja företagandet och nyföretagandet i södra delen av kommunen?


Till fråga 9 Till fråga 2

Alvesta Alternativet

Frågan är svår att ge ett generellt svar på eftersom olika företag har så olika behov. Lite av vad  som kan sägas finner ni i svaret på fråga 5, men sammanfattningsvis behöver man stöd i att få fram arbetskraft, lokaler, bostäder och daglig service. Utan dessa ingredienser blir svårigheterna att utveckla verksamheterna stora både i befintliga företag och  nyföretagandet.

Centerpartiet

Vi vill arbeta för fortsatt utbyggnad av Bredband, antingen via nedgrävd fiber eller olika luftlösningar. Vi kommer arbete för ett bra vägnät att det finns tomtmark för både bostäder och industrimark. Slutligen kommer vi arbeta för generell god kommunal service till vårt näringsliv.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Vi vill underlätta för de som vill bli nya företagare.
Att se till att det finns bra infrastruktur,bra bredband.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

För oss Socialdemokrater är ett starkt lokalt näringsliv viktigt. För att stärka och ge goda förutsättningar kommer vi att där det behövs stödja bredbandsutbyggnaden, vi kommer fortsätta verka för en bättre infrastruktur och göra det lättare för lokala aktörer att vara med på kommunala upphandlingar. När det gäller turismen kommer vi fortsätta dialogen med det lokala för en utveckling av olika erbjudanden.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

Det måste finnas en fungerande infrastruktur med höghastighetsförbindelse till internet. Det är viktigt att även vägar håller en sådan kvalitet att de kan klara behovet av nödvändig trafik. Dessutom bör det finnas goda möjligheter för arbetstagare att kunna bo i närheten av arbetsplatser.


Till fråga 9 Till fråga 2