Partiundersökning alla frågor

KompassVästra Torsås Sockenråd har tillsammans med sockenbor satt ihop en valkompass med nio stycken frågor inför kommunvalet i höst. Frågorna ser ni här nedanför.
Alla partier har inte svarat ännu, vi kommer att komplettera efterhand som vi får svar
Klicka på rubriken för respektive fråga så kan ni se vad de olika partierna har svarat.
Svaren kommer att öppnas i en ny flik.


Fråga 1 Företagsutveckling

Inom södra delen av kommunen finns ett rikt företagande. Hur vill ni stärka, utveckla och stödja företagandet och nyföretagandet i södra delen av kommunen?

Fråga 2 Krisberedskap och självförsörjningsgrad

Under den senaste tiden så har vikten av krisberedskap och ökad självförsörjningsgrad blivit mer aktuell än på länge. Hur vill ni arbeta för att stärka krisberedskapen och öka självförsörjningsgraden av livsmedel?

Fråga 3 Förskola och grundskola

Vi har stora barngrupper i för- och grundskolan. Hur vill ni säkerställa arbetet i den södra delen av kommunen för att kunna bibehålla och stärka en god och lärorik skola, erbjuda rätt stöd till elever med svårigheter, säkerställa resurser och skapa en attraktivare arbetsplats?

Fråga 4 Äldreomsorg

Torsgården som ligger i Lönashult har flera gånger fått pris som ett av landets bästa äldreboende, samtidigt så har flera lägenheter plomberats och alternativa boenden såsom trygghetsboende saknas i södra delen. Hur vill ni arbeta för att kunna erbjuda trygga boenden till äldre och hur ser ni på Torsgårdens framtid?

Fråga 5 Turism

I Västra Torsås socken finns flera turistattraktioner såsom Banvallsleden och Nationalparken. Hur vill ni arbeta, stärka och utveckla turismen i södra delen av kommunen?

Fråga 6 Kultur och fritid

Kultur och fritid är något som ska finnas för alla medborgare. Många kulturevenemang som kommunen anordnar hålls i centralorterna likaså ligger t.ex. badhus/simhall långt ifrån oss som bor i den södra delen av kommunen. Hur vill ni arbeta och utveckla kulturen och fritiden så att den bli mer tillgänglig och kommer närmare alla medborgare i kommunen?

Fråga 7 Infrastruktur – vägar, kollektivtrafik och belysning

Vägarna på landsbygden kan ha många ägare, en del av vägnätet sköts av kommunen. Hur vill ni arbeta med att stärka och utveckla vägnätet, kollektivtrafik och belysning i den södra delen av kommunen?

Fråga 8 Miljö och klimat

Vi står inför en stor miljöomställning och alla måste ta sitt ansvar för miljön och klimatet, förkommunens del så kan det handla om återvinning, laddstationer, solceller med mera. Hur vill ni arbeta med klimatomställningen?

Fråga 9 Övrigt

Är det något övrigt som ni som parti vill tillägga?