Upprustning av Björkbacken

Vi jobbar varje Onsdag mellan 08,00-12,00 med att rusta upp Björkbacken, främst målning, alla välkomna.