Team PTL AB

Verksamhetsbeskrivning: Vi utför totalentreprenad på energilösningar för värme och kyla, vvs-installationer samt borrning av vatten- och energibrunnar.

Besöksadress: Verkstadsgatan 18, Växjö

Telefonnummer: 0470-21190, 0706-32 33 02

E-post: info@teamptl.se

Hemsida:  teamptl.se