Välbesökt Sockenrådsmöte på temat krisberedskap

På onsdagen den 5:e februari var det ett välbesökt Sockenrådsmöte i Hynnenäs bygdegård. Denna gången var det Rolf Wimhed som representant för Civilförsvaret som var kvällens talare. Inbjudna var även Skatelövs sockenbor och det var roligt att så många från de båda socknarna kunde komma denna kväll. Rolf är en del av det arbete kring krisberedskap som Sockenrådet arbetar med just nu. Sockenrådet vill se över möjligheterna att skapa en krisberedskapsgrupp som kan vara beredda om en kris uppstår. Ordförande Therese berättade om Sockenrådets tankar och att man gärna ser ett samarbete med Skatelövs socken då båda socknarna ligger längst ifrån kommunens centralort. Sockenrådet via Therese hälsade att de som är intresserade av att vara med i en blivande krisgrupp får gärna anmäla sitt intresse till Therese. Rolf från civilförsvaret berättade om hur krisberedskap fungerar i landet, via länsstyrelsen och ned på kommunnivå. Rolf berättade om egna erfarenheter och delade med sig av många tips kring vad som kan vara bra att ha hemma vid olika kriser. Allt från tankar kring hur man får rent vatten, hur man kan hålla värmen som både människa och i våra hus, laga mat, vad som är bra och ha med sig i bilen när man är ute och kör etc.
Therese informerade även om att Sockenrådet kommer att bjuda in till en medborgardialog under hösten och att inbjudningar till kommunpolitikerna kommer gå ut under våren. På stämman i april kommer Sockenrådet att presentera lite mer om arbetet med medborgardialogen och våra tankar. Vi tar gärna emot förslag på ämnen som ni vill ta upp på dialogen med politikerna.

Sist men inte minst vill vi påminna om att vi vill få in nomineringar till årets Västra Torsåsbo.

Hälsningar

Styrelsen Sockenrådet

Välbesökt sockenrådsmöte!

Den 6:e februari samlades ca 35 personer i Hynnenäs bygdegård för sedvanligt Sockenrådsmöte. Lokalen var riktigt välfylld!

Mötet inleddes kort av Sockenrådets styrelse som lämnade över ordet till vår kommunpolis, Ola Severinsson. Han höll i ett uppskattat föredrag om hur det står till med brottsligheten i Kronoberg och i Västra Torsås. Publiken var på hugget och ställde mycket frågor vilket alltid är roligt.

Därefter bjöds det på fika med fralla frånTommys Livs, kaffe/te/saft och en del lokala smaker med ärtskott och marmelad från Gröönsgård i Mörhult. Det blev ett riktigt småländskt tabberas!

Efter energipåfyllning lämnades ordet över till ordförande för Enskilda vägar, Nils-Gunnar Skoglund som berättade om föreningens arbete och ekonomi. Därefter hölls en kort uppdatering om vad Sockenrådet jobbar med för stunden, bl.a. kontinuerlig uppdatering av hemsidan, nomineringar till Årets västra Torsåsbo efterlyses och diverse andra punkter. Mötet avslutades med ”bordet runt” där alla föreningar fick möjlighet att berätta om sina aktivteter m.m.

Föredrag om Enskilda Vägar med ordförande Nils-Gunnar Skoglund

Tack alla som närvarade och gjorde detta till en givande kväll! Nästa möte är Sockenstämman som kommer hållas i slutet av april. Inbjudan till denna kommer framöver.

Väl mött!
Styrelsen för Västra Torsås Sockenråd
genom Mimmi