Räddningsvärnet

N ä r h e t   r ä d d a r

Västra Torsås frivilliga räddningsvärn (VTFR), som bildades 1997, är en ideell förening med uppgift att medverka i och understödja räddningstjänstens olika verksamhetsområden inom Västra Torsås socken med omnejd i Alvesta kommun.

Verksamheten genomförs i nära samarbete med Värends Räddningstjänstförbund som även håller med en del utrustning samt ett årligt bidrag. I övrigt finansieras verksamheten genom sponsorintäkter och enskilda gåvor.

Sedan årsmötet 2018 har styrelsen följande sammansättning:

Ingvar Andersson ordförande, Bengt Svensson vice ordförande, Olle Ericsson sekreterare, Anita Andersson kassör, Thomas Magnusson, Peter Johansson, Ann Gustafsson Lindh och Hans Gullstrand.

Räddningsstyrkan utgörs av:

Hans Gullstrand styrkeledare, Krister Henriksson, Stefan Krantz, Peter Johansson,

Anders Urbo, Emil Thornarv, Jarl Heinmert, Joel Lundqvist och Pierre Ekelund, samtliga boende i Torsåsby.

Du kan bidra till vår verksamhet och ditt skydd?

Gåvor och bidrag mottages tacksamt via vårt bankgiro 5169-3653

Vill du veta mer om räddningsvärnets verksamhet?

Kontakta Ingvar Andersson, tel 070-520 64 45

solbacken@vastratorsas.se