Pratensis AB

Verksamhetsbeskrivning: Odling och försäljning av svenska ängsfröer och ängsväxter.

Besöksadress: Opparyd Råsgård, Lönashult

Övrigt: Försäljning sker vanligtvis via telefon eller internet.

Telefonnummer:  0470-75 10 25

E-post: info@pratensis.se

Hemsida:  www.pratensis.se