Lönashult Taxi AB

Verksamhetsbeskrivning: Närtrafik, färdtjänst och sjukresor genom serviceresor Kronoberg. Taxi.

Telefon: 0470-75 71 00

E-post: taxi.lonashult@gmail.com