Sockenrådsmöte

När

06/02/2019    
19:00 - 21:00

Välkomna till årets första Sockenrådsmöte!

-Med information från vår egen Kommunpolis

Tid: Onsdag den 6/2 kl. 19.00
Var: Hynnenäs bygdegård
Föreläsare: Ola Severinsson, Alvesta Kommunpolis

Program:
• Information från Alvesta kommunpolis med statistik och hur de arbetar
med brottsbekämpning och förebyggandeinsatser på landsbygden
• Fika, enklare förtäring
• Information från Nils-Gunnar Skoglund ordf. för enskilda vägar
• Information från Sockenrådets styrelse
• Information från olika föreningar och byalagen

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast söndag den 3/2 till Therese Stjärnkrans
Mobil
 073-8370505 /E-post: therese@vastratorsas.se

P.S.
Vidarebefordra vid behov kallelsen till sockenrådets ledamöter och
ersättare för din organisation. D.S.

Alla Västra Torsåsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar
Therese Stjärnkrans