Knutsfesten

När

06/01/2019    
14:00

TRETTONDEDAG JUL

Gudstjänst med små och stora i Västra Torsås Kyrka
Efter gudstjänsten blir det Knutsfest i sockenstugan
med gröt, fika och dans kring granen.

Varmt Välkomna!