Byastämma för långastens m.fl. byars byalag INSTÄLLT

När

22/03/2020    
19:00 - 21:00

INSTÄLLT återkommer med nytt datum

DAGS FÖR BYASTÄMMA FÖR LÅNGASTENS m.fl. BYARS BYALAG

SÖNDAGEN DEN 22 MARS KLOCKAN 19:00
I HYNNENÄS BYGDEGÅRD

Kom och var delaktig i planeringen för Byalagets aktiviteter under året 2020!

VI BJUDER PÅ FIKA

VÄLKOMNA!
/Lena (ålderkvinna)