Styrelsen för Västra Torsås sockenråd fortsätter med digitala styrelsemöten. Det som står främst på agendan är förberedelser för årsstämman som ska hållas i augusti, samt förberedelser för en enkätundersökning till er sockerbor som kommer gå ut senare i höst. Denna undersökning är sedan tänkt att tas vidare i form av en medborgardialog. Vi ser som många andra fram emot fysiska möten och en något mer normalläge i allas vardag.

Med glädje ser vi att det börjar hända lite mer i vår bygd i form av evenemang. Tipsa gärna om olika händelser så dessa kan finnas med på socknens hemsida, www.vastratorsas.se

Vi från styrelsen passar också på att önska glad midsommar!