Alvesta Renhållnings AB (ARAB)

Verksamhetsbeskrivning:  Renhållning, omhändertagande av hushållsavfall, slamtömning, ansvar för återvinningscentraler, containeruthyrning, uthyrning av flak, latrintömning. Omhändertagande av allt avfall!

Besöksadress: Hjärtenholmsvägen 14, Alvesta

Övrigt: Närmsta återvinningscentral ligger i Grimslöv.

Telefonnummer: 0472-15190, 0472-15191

E-post: arab@alvesta.se

Hemsida: Se Alvesta.se – Alvesta Renhållnings AB (ARAB)