Majblomman – Jul

Majblomman finns även vid jul
Majblommans lokalförening delar ut bidrag till barn upp till och med
18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen
med sina kamrater i förskolan, skolan och på fritiden.
Exempel på beviljade ansökningar är julklappar, kläder, glasögon,
vinteraktiviteter, aktiviteter i förskolan/skolan och fritidsutrustning.

Bidragen delas ut med hänsyn till barnets bästa.
Man söker bidrag från den Majblommeförening där barnen bor och
går i förskola/skola.

Mer information kan man få genom att besöka www.majblomman.se
eller kontakta Skatelövs- och Västra Torsås Majblommeförening via
mail
Emelie Brevestedt
Kurator, Skatelövsskolan
0472 – 15257
emelie.brevestedt@alvesta.se

Styrelsemöte V.T. Sockenråd

”Sockenrådets styrelse har haft styrelsemöte. Efter många digitala möten så var tanken att äntligen få träffas fysiskt. Så blev det tyvärr inte då det denna första onsdagen i december så var det istället snön som satte stopp för att träffas. Tur att vi med många andra har blivit vana vid digitala lösningar.Styrelsemötet behandlade bl.a. utvärdering och tankar kring medborgardialogen och hur vissa frågor kommer finnas med framåt i Sockenrådets arbete.

Styrelsen hoppas på att under våren kunna återuppta de sockenrådsmöten som varit på paus under pandemin. Om det inte går att genomföra så diskuterades även digitala lösningar för även dessa.

Styrelsen vill gärna ha en kontinuerlig dialog med sockenborna, kolla gärna hemsidan www.vastratorsas.se kontinuerligt, följ Västra Torsås socken på Facebook om ni har möjlighet till det. Maila oss i styrelsen vid frågor eller idéer, skicka in händelser/evenemang till kalendern på hemsidan. Tillsammans med er kan vi skapa en än mer aktiv socken.

Hälsningar Västra Torsås Sockenråd”

Medborgardialog

I början av november hölls medborgardialogen i Hynnenäs Bygdegård.
Medborgardialogen är ett initiativ från Västra Torsås Sockenråd.  Grunden till dialogen kom från den medborgarundersökning som invånare i Västra Torsås kunnat svara på tidigare i höst. Undersökningen hade fem huvudfrågor och från dessa skapades sedan frågor till våra lokalpolitiker utifrån resultatet av er invånares svar.

Samtliga partier var inbjudna och det var till slut sju partier som kom till Hynnenäs Bygdegård, Alvesta Alternativet, Centern, kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Under kvällen ledde moderatorn Ida Eriksson dialogen. Alla partier fick chans till att komma till tals gällande deras politik och tankar kring allt från kulturevenemang, bostadssatsningar, äldreomsorg, trygghetsboende, stöd till föreningar, vägnätet, belysningsplaner och mycket mer. Högintressant för de ca 50 åhörarna under kvällen var givetvis hur tankarna och politiken påverkar medborgarna i socknen.

Västra Torsås Sockenråd tackar alla politiker som kom samt alla er invånare som deltagit i undersökningen och som kom under kvällen.