Sparbanken Eken

Swedbank loggotyp

Nu i dagarna fick vi i arbetsgruppen för Sockendagen besked om att Västra Torsås Sparbanksstiftelse har bifallit vår ansökan om bidrag till årets Sockendag den 8 september i Björkbacken. Vi har i och med detta fått medel till marknadsföring, underhållning, polisens tillståndsansökan etc.

Vi är mycket glada och tacksamma över att vi återigen har fått ett bidrag för att kunna genomföra vår Sockendag som är en dag för alla och en möjlighet för lokala föreningar och företag att visa upp sig och sin verksamhet, små som stora.” Therese Stjärnkrans, Ordf. i Västra Torsås Sockenråd

Hälsningar Arbetsgruppen för Sockendagen