PMB Skog AB

Verksamhetsbeskrivning:  Skogsvårdsbolag som arbetar med entreprenörer, olika skogsbolag och till privata fastighetsägare med bland annat huggning röjning fällning.

Besöksadress:  Grönhult

Telefonnummer:  076-187 42 98

E-post: pb@pmbskog.se

Hemsida:  www.pmbskog.se

Kategori: