Sparbanken Eken lanserar Ekenhjärtat – Avsätter en miljon för att mildra effekterna av Corona

Pressmeddelande:

Sparbanken Eken avsätter en miljon kronor till initiativet Ekenhjärtat. Syftet med Ekenhjärtat är att
mildra effekterna för de som har drabbats hårt i spåren av coronakrisen. Stödet riktar sig främst till
föreningar/organisationer som tappat intäkter till följd av corona eller som på något sätt kan hjälpa
andra människor i vardagen.

– Samhället befinner sig just nu i en mycket tuff situation. Tuffare tider väntar sannolikt även för oss, men under många år har vi haft förmånen att gå med bra vinst och vi har därför muskler för att kunna hjälpa till.  Det känns självklart för oss att stötta samhället när det behövs som mest, säger Lars Olsson VD på Sparbanken Eken.

I Ekenhjärtat finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag inom två områden:

Bra idéer som gör skillnad

Detta stöd ger möjlighet till ekonomiskt bidrag för att ge kraft till initiativ som på något sätt kan bidra till de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset. Stödet riktar sig till föreningar och organisationer i bankens verksamhetsområde som kan erbjuda andra hjälp, aktivering eller underhållning i vardagen.

Föreningsstöd

Många föreningar och organisationer har tappat intäkter till följd av corona. Det kan vara ej genomförda eller inställda arrangemang som är en viktig inkomstkälla för föreningen eller organisationen. Genom Ekenhjärtat har de möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för kostnader eller uteblivna intäkter.

Ansökan och mer info finns på www.sparbankeneken.se/ekenhjärtat

Pressbilder: https://www.sparbankeneken.se/om-oss/press.html

Frågor:

Lars Olsson, VD Sparbanken Eken
Telefon  076-133 71 53

Anders Engqvist, Ordförande Sparbanken Eken

Telefon  070 – 575 62 04

Sockenstämma

Nu i dagarna så skulle vi ha haft Västra Torsås stämma och utsett årets västra Torsåsbo. Tyvärr måste vi i styrelsen meddela att stämman är inställd pga de rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer att fortsätta vårt arbete som vanligt och kommer att återkomma med en ny tid så småningom. Tills dess så hoppas vi att ni alla ändå kan njuta lite av våren. Ta hand om er och varandra.

Hälsningar
Styrelsen

Västra Torsås Enskilda vägar

O.B.S.

Vi avbryter allt arbete på våra enskilda vägar i Västra Torsås med anledning av att det ryker och dammar alldeles för mycket. 
Saltning och vattning kommer att starta upp nästa vecka 18. Alla vill få samma sak utförd nu!
När vädret stabilisera sig så kommer vi att slutför kantskärningen. Hyvling och grusning kommer att utföras när det lämpligt.

Lönashult den 21 april 2020
Nils-Gunnar Skoglund
Ordf.
Västra Torsås Enskilda vägar Mobil 076 855 70 18 

Information från Västra Torsås Enskilda vägar

O.B.S. Det ryker på våra grusvägar med anledning av hyvling och grusning. Vi kommer att salta så fort vi kan och kommer det inte något regn så får vi köra på med bevattning från bil. Jag beklaga det, men vädret kan vi inte göra något åt.

En vägrapport från Västra Torsås Enskilda vägar.

Jag vill börja med den rycktes spridningar som sker av någon eller några personer här i Västra Torsås angående mig som ordförande för enskilda vägar att jag gör olagliga handling, etc. och att jag inte sköter mitt arbete som jag skall. Om Ni väg ägare till enskilda vägar hör något eller får information som inte är relevant, hör av Er till undertecknad så kan Ni får rätt information.

Vi kommer att skriva mera på Sockenrådet hemsida och så finns vår egen hemsida som vi bygger upp efter hand. Det har inte varit det första jag lagt arbete på, men nu kommer vi att lägga mera tid på detta för att få ut rätt information.

Vi skulle kallat till ett informationsmöte i april månad, men coronaviruset att gjort att vi har fått som alla andra tänka om och därför kommer vår hemsida bli vår informationskanal till Er ägare av enskilda vägar här i Västra Torsås ett tag framåt, till det värsta har gått över.

Här kommer en lägesrapport om var och vad som är utfört och kommer att utföras detta år och lite tankar på det som kanske kommer att hända några år framåt. Det nya AU valdes i november månad 2018, för perioden 2019 – 2022.

Vi har i Alvesta Kommun fem vägområden som kallas enskilda vägar och där finns en vägnämnd som hantera våra gemensamma frågor, problem, bidragsansökningar och samordningstjänster, arbete där leds utav en ordförande från samhällsbyggnadsnämnden David Johansson och ledamöterna är fem till antalet och deras position i sin enskilda vägförening är som ordförande.

Följande arbete har utförts sedan hösten 2019, förstärkning av vägar som ligger över myrmarker eller ligger lågt mot våtmarker. Trummor har lagts ned där vägen har översvämmats eller där det kan göra det. Ett stort problem den här vintern har varit att när det inte snöar eller blir tjäle i vägbanan, då får vi ett annat problem med hålor på grusvägarna och skador på belagda vägar. Vi har provat lite olika metoder och kan säga att vi vet lite mera om hur det skall hanteras nästa gång det inträffa.

Men sedan har den milda vintern och det lilla snöandet och halkan gjort att vi kunnat lägga kostnader på högröjning, som nu är klart, vi har provat två metoder och kommer att utvärdera detta arbete. Kantskärning har vi utfört med två olika metoder också. Metoden med grävmaskin är klart och just nu i april månad kör vi med hyvel och gallerskopa på grusvägar. Vi kommer också utvärdera dessa två metoder. Man måste se till kostnader och vilket arbete som ger bäst resultat.

Grusning av alla vägar kommer att ske efter hyvlingen. Vi kommer också att pröva med ”svart grus”, diabas från svart granitskrot. De vägar som kommer att läggas med detta material är Ramnaberg (klart), Flogmyran, Manatorp och Hjärpalyckan, det kommer att läggas från Huleviksvägen till beläggningen vid bron innan Hjärpalyckans by börja och från där byn slutar, ut till vägen från Horsakulla. Vår tanke är att vägbiten som är i mellan skall beläggas, vi kommer att kalla samman er som bor ut med denna väg, för information om våra tankar och inom vilken tidsrymd det kan göras. Det kommer att sökas bidragspengar till detta projekt.

Så fort det kan gå så sker saltning av grusvägarna, sopning av belagda vägar samt lagning av skador på belagda vägar.

Vi kommer att lägga om beläggning på väg Stockhyltan under året. Väg Horsakulla sista del mot Ebbön skall färdigställas med beläggning. Dessa två vägar skulle blivit klara under hösten 2019, men av olika saker så blev det inte så. Nu har fått ett besked att de blir tidigast sista veckan i augusti.

Två belagda vägar som man kan säga sticker ut underhållsmässigt är Åmanstorp och Skulatorp ut till Opparydsvägen. Det kommer att undersökas hur kostnaden blir för olika alternativ som kommer att presenteras för ägarna till vägarna innan midsommar i år.

Arbete som kommer att slutföras är byte och komplettering av M-skyltar och utbyte av skadade ortnamnsskyltar innan midsommar.

Nils-Gunnar Skoglund

Ordförande

Västra Torsås Enskilda vägar, Nybygden, Övdens Backe 1, 342 53 Lönashult

Mobil: 076 855 70 18 , E-post: vt.enskilda.vagar@gmail.com

Hemsida: vastratorsasenskildavagar.com