Öppethus – Brandstationen i Torsåsby

  Kom och se vår nya brandbil

        Onsdagen den 19 juni kl. 18.00-20.00

Avtackning av Ingvar och Thomas
Vi bjuder på lättare förtäring

Anmäl er senast 16 juni hur många som kommer till:
Bengt Svensson: ekesgard@hotmail.com

Välkomna!
Styrelsen i VTFR