Årets Västra Torsåsbo 2019

Årets Västra Torsåsbo har för år 2019 tilldelats Mats Runesson

Motivering:
Årets Västra Torsåsbo är en stöttepelare i många av bygdens projekt och har ett stort engagemang inom föreningslivet där han har varit med i många av våra föreningar såsom Sockenrådet, fiberföreningen och Opparyds byalag. Han ställer alltid upp och svarar på frågor oavsett om det gäller vatten, fiber eller en vanlig föreningsfråga. Tack för ditt stora engagemang och vi hoppas att du fortsätter på samma sätt!

Tack och lycka till i framtiden
Västra Torsås Sockenråd