Styrelsemöte Västra Torsås Sockenråd


Styrelsen i Västra Torsås Sockenråd hade styrelsemöte den 27:e mars hos Emma I Hökhult. Vi gick bl.a. igenom verksamhetsberättelsen och planerade för Sockenstämman den 24:e april. På Sockenstämman kommer årets Västra Torsåsbo att utses och styrelsen tackar för de nomineringarna som har kommit in och ser fram emot att få presentera vem som får denna utmärkelse. Vi gick på även igenom statistiken för vår hemsida och ser att det finns mycket positiva siffror kring besöksantal och spridning av inlägg via vår facebooksida. I övrigt vill vi i styrelsen gärna se fortsatta bidrag till vår hemsida med evenemang m.m. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan www.vastratorsas.se om ni som sockenbor har något ni vill att vi tar upp på våra styrelsemöten.

Styrelsen