Exkursion – Skog och Vilt i Balans

Fotograf Andreas Siljefjord

Markägare och jägare är varmt välkomna på en exkursion om Skog och Vilt i Balans, ta gärna med familjen och grannen!

Tid: Söndagen den 31 mars kl. 10:00-13:00
Plats: Hos Therese och Tobias Stjärnkrans i Rubbatorp 2, Lönashult (skyltat
från Huleviksvägen mellan Lönashult och Hulevik)
Program: Hans Haraldsson från Skogsstyrelsen informerar om viltfoder
Lennart Svensson från Blädinge ÄSO informerar om inventeringsmetoder
Per-Arne Karlström från Södra för en diskussion om markägarperspektivet
Västra Torsås ÄSO informerar om avskjutningsstatistik och gällande älgskötselplan
Servering av korv och kaffe
Samlartävling för barn upp till 12 år
Lotteri
Arrangörer: Västra Torsås Älgskötselområde, Västra Torsås LRF och Södra
Vid frågor kontakta: Karl-Eric Johansson 073-045 82 59 eller
Therese Stjärnkrans 073-837 05 05