Vattenuttag – Information och informationsmöte

Hej! 
Ett till er som har mark vid Åsnen.
Här kommer en inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län.
De kommer att hålla ett informationsmöte gällande vattenuttag.  Även LRF Sydost kommer vara på plats.

Anmälningsblanketten samt mer information finns på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/kronoberg/vattenverksamhet

Sista dag för anmälningsdag imorgon fredag den 15e mars!

Vänligen kontakta Länsstyrelsen vid frågor på telefon: 010-223 70 00 e-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Vänligen Carin Svensson