Anslutning fiber – sista chansen!

Image

Fiberutbyggnaden i de område*, vilka vi beviljats bidrag för, beräknas bli slutförd under 2019.
Anslutningsavgift: 25 000 kr inkl. schakt till tomtgräns. Moms ingår.
Därefter är det styrelsens avsikt att avveckla föreningen och överlämna fibernät och drift till respektive kommu-nikationsoperatör (Wexnet/Telia-Skanova/Elmnet).

Efteranslutning i redan utbyggda områden.

Det finns möjlighet på många platser att efteransluta fastigheter till befintligt fibernät.
Anslutningsavgift: 22 000 kr, plus verkliga schaktkostnader. Moms ingår.

För att kunna planera för en rationell utbyggnad behöver vi Er intresseanmälan / beställning senast den 15/4.

Helst via e-post. Mer information och svar på eventuella frågor får du av projektledare Tommy Eriksson.
Tfn 0470-75 80 80
E-post: fiber@vastratorsas.se

*) Gottåsa by, Långasten-Källhult, Slagestorp-Åmanstorp, Ljusadal, Truvedsmåla, Finnanäs och ev. någon till.

Styrelsen för Västra Torsås Fiber Ek. för.