Räknas varje väljare i Alvesta kommun? 

Insändare i Smålandsposten den 5/9

Det har inte undgått någon att det är valår i år. En demokratisk rättighet och en möjlighet för oss medborgare att visa vad vi tycker. Ett viktigt val precis som alla år, på nationell nivå såväl som på regional -och lokal nivå.

Stora och små frågor diskuteras och för att få klarhet i vad våra partier vill med vår bygd har Västra Torsås sockenråd, med hjälp av reflekterande ortsbor, tagit fram en egen valkompass. Nio frågor gällande äldre- och barnomsorg, turistnäring, företagsmöjligheter och flera andra områden. Vi var mycket nyfikna på hur våra politiker såg på dessa frågor i vår socken Västra Torsås. Frågorna skickades till samtliga nio partier i kommunfullmäktige. Första gången i maj och sedan med två påminnelser under sommaren med en önskan om svar senast sista juli. Hur många partier har svarat nu så här cirka en vecka innan valet? Fem stycken. Fem stycken som valt att svara på kommuninvånares frågor. Vi vill såklart rikta ett stort tack till er!

Men våra funderingar lyfts kring de fyra partier som valt att inte svara – Vad är anledningen till detta? Brist på tid? Brist på engagemang? Vi funderar onekligen på om intresset svalnar när frågorna handlar om det som finns bortom Alvesta tätort.

Svaren från de partier som valt att delta i vår valkompass finns publicerade på Västra Torsås hemsida, lättillgängligt för våra ortsbor och övriga kommuninvånare att ta del av.

Vi i Västra Torsås Sockenråd fortsätter arbeta med frågor viktiga för våra sockenbor och för vår landsbygd. Vi hoppas att vi efter valet, oavsett resultat, får se politiker som arbetar för hela Alvesta kommun, även Västra Torsås.

Västra Torsås Sockenråd

Styrelsen